Block

Att ha med sig ett block i klätterselen när du går/klättrar över glaciär är en självklarhet för att enkelt kunna bygga ett säkerhetssystem för att klara av at plocka upp en klätterkamrat som fallit ner i en spricka.