Säkring & Firning

Säkringsbromsar och/eller firningsåttor sitter i alla klätterselar.